Elizabeth Wolffstraat 1
2806 PJ Gouda
06 - 10 19 22 56

Onze visie…

Mensen zijn voor ons meer dan een lichaam. Heel in het kort gezegd bestaan mensen voor ons uit een lichaam en geest. Deze staan niet los van elkaar maar zijn met elkaar verbonden.

Veel mensen weten dat je bijvoorbeeld buikpijn kan voelen in verband met een spannende gebeurtenis of nekklachten kan hebben door emotionele stress op het werk. Een traumatische gebeurtenis die nog niet verwerkt is, kan in het lichaam zorgen voor een lichamelijke klacht. Wat zich op het ene gebied laat zien, kan dus ook op het andere gebied van onszelf teruggevonden worden.

Het gaat ons in ons werk met mensen dan ook niet alleen om hoe het lichamelijk met iemand gaat. Er is ook ruimte voor de andere aspecten van het mens-zijn zoals emoties, gedachten, sociaal functioneren, spiritualiteit.

We gaan ervan uit dat een klacht er niet per ongeluk is,maar aandacht vraagt voor iets wat we ons mogelijk niet bewust zijn. Een klacht kan onze aandacht vragen doordat het ons belemmert in ons functioneren of doordat het ons uitnodigt of dwingt anders te leven.

Door tijdens een massage te voelen, waar te nemen wat er is of wat er opkomt, kan er inzicht ontstaan. Wij gaan ervan uit dat wij als therapeut niet kunnen vertellen wat er met de mensen die we masseren aan de hand is maar dat de persoon zelf tot zijn eigen persoonlijke antwoord komt.